Oprawa

Cover

Miękka
Soft

Tytuł Oryginalny

Original Title

エバーグリーン
Evergreen
Takemiya Yuyuko (Fabuła), Kasukabe Akira (Rysunki)
Takemiya Yuyuko (Story), Kasukabe Akira (Art)

Rok Wydania I Tomu

1st Volume Publication Date

2011

Japońskie Honoryfikatory

Honorifics

Tak (wszystkie)
Yes (all)
Typ Edycji
Edition Statement
Tłumaczenie
Translation
Typesetting
Tłumaczenie podobną czcionką obok oryginału, drobne dźwięki zastąpione.
Translation using a similar font next to the original, small sounds replaced.
Galeria Okładek
Cover Gallery